Parašykite mums laišką

 

Dr. Oleg Drobitko

Kontoros vadovas advokatas / bankroto administratorius

Išsilavinimas:

1982 m. – Maskvos Suvorovo karinė mokykla
1986 m. – Riazanės oro desanto karinis institutas (vikšrinių ir ratinių mašinų eksploatavimo inžinierius, būrio vadas)
1999 m. – Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas (vienpakopis teisinis išsilavinimas)
2005 m. – Stokholmo universitetas (tyrimas transporto teisės srityje)
2006 m. – Mykolo Romerio universitetas (suteiktas socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnis, apginta daktaro disertacija tema „Krovinių multimodaliniai vežimai: teisiniai aspektai“)

Darbo patirtis:

1986–1992 m. – oro desanto pajėgų karininkas (1992 m. atleistas pagal etatų mažinimą, kapitonas, kuopos vadas)
1995–1999 m. – dokininkas–mechanizatorius AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO)
1999 m. – advokato padėjėjas Klaipėdos advokatų kontoroje
2001 m. iki dabar – advokatas Advokatų kontoroje InRight / Drobitko ir partneriai (buvęs pavadinimas O. Drobitko advokato kontora)
2003 m. iki dabar – lektorius Mykolo Romerio universitete (civilinė teisė, civilinė teisinė atsakomybė, vežimo teisė, keleivių vežimo sutartis)
2008 m. iki dabar – lektorius Kazimiero Simonavičiaus universitete (bankroto teisė, komercinė teisė, konkurencijos teisė, logistika ir vežimo teisė)
2008-2013 m. – lektorius Klaipėdos verslo aukštojoje mokykloje
2012 m. – suteikta teisė vykdyti bankroto administratoriaus veiklą

Mokslo publikacijos ir pranešimai:

1. Мiркування з приводу реформи кримiнального процесу в Украïнi. // Мiнiстерство юстицiï Украïни. Право Украïни № 10, 1999.
2. Krovinio vežimo sutarties teisinė prigimtis. // Klaipėdos universitetas. Tiltai Nr. 4 (29), 2004.
3. Krovinių multimodaliniai vežimai: teisiniai aspektai. Daktaro disertacija. // Mykolo Romerio universitetas. Socialiniai mokslai (teisė - 01S), 2006.
4. Krovinio gavėjo teisinė padėtis. // Jurisprudencija Nr. 4 (82), 2006.
5. Transport Documents in Multimodal Transportations. // Klaipėdos universitetas. Tiltai nr. 4 (53), 2010.
6. Jūrininkų darbo ir socialinės teisės pagal MLC 2006 // Jurisprudencija Nr. 21 (2), 2014.
7. Pranešimas „Vežimo sutarties teisinės prigimties nustatymo problema” // 2003 m. lapkričio 28 d. Lietuvos teisės universitetas (Mykolo Romerio universitetas).
8. Pranešimas „Krovinio gavėjo teisinė padėtis” // 2004 m. lapkričio 26 d. Lietuvos teisės universitetas (Mykolo Romerio universitetas).

Narystė:

Lietuvos advokatūra
European Air Law Association

Tel.: +370 46 314199

Faks.: +370 46 311606

Mob.: +370 685 64840

El. p.: