Parašykite mums laišką

 

Civilinė teisė

Civilinė teisė

 

Kas mums yra civilinė teisė? Civilinė teisė - „mūsų duona kasdieninė“, taip jums atsakytų bet kuris advokatų kontoros InRight / Drobitko ir partneriai komandos narys. Civilinė teisė reguliuoja daugelį mūsų gyvenimo sričių: kad ir kur / kaip naudotume savo pinigus, kad ir kokia veikla besiverstume, mūsų turtinius ir su jais susijusius neturtinius santykius reguliuos civilinė teisė. Dėl šios savarankiškos teisės šakos reguliuojamų santykių platumo civilinės teisės srityje ir kyla daugiausia įvairių spręstinų situacijų bei teisinių ginčų.

 

Advokatų kontoros InRight / Drobitko ir partneriai komandos nariai dalyvavo bei dalyvauja teikiant paslaugas / sprendžiant ginčus visose Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą sudarančių šešių knygų reglamentuojamose srityse:

 

I    knyga. Bendrosios nuostatos (ginčai dėl sandorių galiojimo, ieškinio senaties taikymo, taikytinos teisės ir kt.);

II  knyga. Asmenys (fizinio asmens paskelbimo mirusiu, ginčai dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo ir kt.; taip pat žiūrėkite „Įmonių teisė“);

III knyga. Šeimos teisė (žiūrėti „Šeimos teisė“);

IV  knyga. Daiktinė teisė (dėl daikto priklausinių, įgyjamosios senaties, servitutų ir kt.);

V    knyga. Paveldėjimo teisė (žiūrėti „Paveldėjimo teisė“);

VI  knyga. Prievolių teisė (įvairiausi ginčai dėl sutarčių vykdymo, civilinės atsakomybės ir kt.).

 

Mūsų advokatų kontoros InRight komandos nariai kiekvieną dieną gina savo klientų teises: nuosavybės teisę, valdymo teisę, nuomos teisę ir kt. Teisiniai ginčai prasideda nuo paprasčiausių skolų išieškojimo iki įvairių ginčų dėl civilinės atsakomybės (sutartinės ar deliktinės), sutarčių aiškinimo ir kt. Prie sudėtingų bylų dažnai dirba ne vienas komandos narys, kartu ieškome teisinių būdų, kuriais geriausiai apgintume Jūsų teises ir teisėtus interesus.

 

Advokatų kontora InRight / Drobitko ir partneriai civilinės teisės srityje teikia šias teisines paslaugas:

 

• teikia teisines konsultacijas;

• rengia įvairius dokumentus;

• rengia sutarčių projektus (taip pat žiūrėti „Sutarčių teisė“);

• rengia procesinius dokumentus;

• atstovauja asmenis įvairiuose santykiuose su juridiniais bei fiziniais asmenimis;

• atstovauja šalis (ieškovus / atsakovus / trečiuosius asmenis) visų instancijų teismuose.

 

Nurodomų teisinių paslaugų sąrašas nėra baigtinis.

 

Turite klausimų? Mes suteiksime Jums visą reikalingą informaciją. Registruokitės konsultacijai civilinės teisės klausimais.

 

Tel. Vilnius: +370 655 39609

Tel. Klaipėda: +370 46 314199

 

Teisinės paslaugos pagal teisės sritis 

 

Susisiekite su InRight