Parašykite mums laišką

 

Sutarčių teisė

Sutarčių teisė

 

Jokio juridinio asmens vykdoma veikla neapsieina be įvairių sutarčių pasirašymo, savo ruožtu ir kiekvienas fizinis asmuo yra pasirašęs bent po kelias skirtingų rūšių sutartis, todėl kalbėti apie sutarčių svarbą mūsų gyvenime nėra jokio poreikio, ji yra akivaizdi. Dažnas atvejis, kuomet, vykdant verslo veiklą, įmonei tenka pasirašyti ir kelių sutarčių rūšių elementų turinčias sutartis, iškyla poreikis sudaryti nestandartines sutartis. Mūsų advokatų kontora paruoš Jums įvairių sutarčių projektus, suteiks konsultacijas dėl sutarties nuostatų aiškinimo ar jos vykdymo ypatumų.

 

Prašome susipažinti su kontoros vadovo advokato dr. Oleg Drobitko moksliniu straipsniu Krovinio vežimo sutarties teisinė prigimtis.

 

Advokatų kontora InRight / Drobitko ir partneriai jau ilgą laiką teikia savo verslo klientams bei fiziniams asmenims juridines paslaugas sutarčių teisės srityje. Norime atkreipti dėmesį, jog tinkamai paruošta sutartis, sudaryta be dviprasmybių, atitinkanti imperatyvius įstatymo reikalavimus yra tarsi užtvanka, apsaugosianti Jus nuo ateities potvynių, todėl patariame dėl sutarties projekto paruošimo kreiptis į kompetentingą advokatą ar pasitarti su juo dėl ketinamos pasirašyti sutarties nuostatų, tokiu būdu apsidrausite nuo ateities netikėtumų, išsiaiškinsite tikrąjį sutartimi įgyjamų teisių ir pareigų turinį.

 

Nors profesionaliai parengta sutartis kardinaliai sumažina ateities ginčų tarp šalių tikimybę, teisminės bylos kylančios iš sutartinių teisinių santykių toli gražu nėra retenybė, todėl mūsų kontora savo klientams teikia teisines paslaugas ir šioje srityje. Galima būtų iki begalybės vardyti situacijas, kuriose ginčai kyla dėl sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, taigi su didele tikimybe galime teigti, jog Jūsų situacija nėra išskirtinė ar pirmoji.

 

Advokatų kontora InRight / Drobitko ir partneriai sutarčių teisės srityje teikia šias paslaugas:

 

• teikia teisines konsultacijas;

• rengia visų rūšių sutarčių projektus;

• rengia procesinius dokumentus;

• atstovauja klientams ikisutartiniuose santykiuose, derinant sutarčių nuostatus, sureguliuojant ginčus kylančius iš sutarčių vykdymo;

• atstovauja šalis (ieškovus / atsakovus / trečiuosius asmenis) visų instancijų teismuose.

 

Nurodytas teikiamų paslaugų sąrašas nėra baigtinis.

 

Turite klausimų? Mes suteiksime Jums visą reikalingą informaciją. Registruokitės konsultacijai sutarčių teisės klausimais.

 

Tel. Vilnius: +370 655 39609

Tel. Klaipėda: +370 46 314199

 

Teisinės paslaugos pagal teisės sritis 

 

Susisiekite su InRight